Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
1957.jpg

מכריזות בזאת


2018 
טקס חלוקת פרסי ישראל, בנייני האומה ירושלים,

אוצרת מיכל מנוביץ קוטנר

שבעים מעצבות גרפיות ישראליות, מכל המגזרים, הוזמנו לעצב כרזה לכבוד יום העצמאות ה70 של ישראל.

כל מעצבת בחרה שנה אחת מתוך שבעים שנותיה של מדינת ישראל, ואירוע מאותה שנה אשר היה משמעותי עבורה ועצבה עבורו כרזה. 

השנה שלי הייתה - 1957 תשי"ז והנושא שלי היה עליית גומולקה.

כרזה זו זכתה במקום השני ובפרס מכובד.

• • • 

1957 תשי"ז - עליית גומולקה

שערי השלטון הקומוניסטי בפולין שהיו סגורים לעליית יהודים ארצה, נפתחו

לזמן מוגבל ושארית יהודי פולין עלתה לישראל. את המסע לישראל עשו העולים בספינות משא ישנות שהוסבו לספינות נוסעים, המסע ארך כ- 17 יום ובדרך עצרו בגיברלטר ואספו עולים ממרוקו. אלו היו האניות האחרונות שהביאו עולים לישראל מאירופה, לאחר מכן העלייה לארץ נעשתה בדרך האוויר. לאחר עליית גומולקה הורשו היהודים לצאת שוב מפולין רק בשנת 1968. אמי עלתה בעלייה זו, ועבורי הפרויקט היה חלק מעבודת השורשים שלי. לאחר שעלתה אימי ארצה שלחו לה חברותיה הפולניות ספר זיכרונות, על פי דוגמת אחד האיורים בספר זה רקמתי את השושנים בצבעי כחול לבן, והוספתי את הספינה שמסמלת את דרך העלייה ארצה לעולים רבים.

bottom of page